Obec Peč

Vzdělávání osob pečujících

Vzdělávání osob pečujících

Osoby pečující (pěstouni, poručníci) mají povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě, a to v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Tato povinnost vychází ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí (§ 47a odst. 2 písm. f) a je zároveň ukotvena i v Dohodě o výkonu pěstounské/poručenské péče, kterou uzavírá OSPOD s osobami pečujícími. Prakticky to znamená, že osobám pečujícím, kteří mají s naším OSPOD uzavřenou Dohodu o výkonu PP je nabídnuta možnost školení, které se uskutečňuje přímo v Dačicích. Toto školení zajišťuje vzdělávací činnost, která splňuje podmínky k pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Vzdělávání probíhá 3x za rok vždy s 8hodinovou dotací. I přes různá omezení kvůli covidu se v letošním roce podařilo školení uspořádat. Lektoři se v letošním roce zaměřili na problematiku rodiny a výchovy k řešení ev. konfliktů, výchovné metody u dětí v náhradních rodinách a jejich selhávání. Pěstouni také byli seznámeni s aktualitami a změnami v pěstounské péči, které přinese schválená novela zákona č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí. Pro osoby pečující není účast na školeních jenom zdrojem informací získaných z přednášek, ale také dochází k vzájemnému sdílení a předávání zkušeností s ostatními pěstouny, s kterými se zde potkávají. Další možností a novinkou, jak mohou osoby pečující povinnost vzdělávání splnit, je formou pracovních sešitů. Pěstouni si je sami doma pročítají a vyplňují (edukativní text je doplněný otázkami a úkoly). Vyplněný sešit je pak odevzdán organizaci, která tuto formu vzdělávání zajišťuje. Po vyhodnocení je pěstounům zasláno osvědčení o absolvování vzdělávání. Je to dobrá alternativa pro ty pěstouny, kterým nevyhovuje prezenční vzdělávání nebo se nemohou v daném termínu školení zúčastnit. Pěstouni mají také možnost vypůjčit si odbornou literaturu týkající se pěstounství a výchovy dětí, a to na odboru sociálních věcí v kanceláři č. 206.

 

Jindra Jelínková, DiS. – odbor sociálních věcí