Obec Peč

Nastala zima

Nastala zima. Ohrožení osob bez domova!

Bezdomovci a bezdomovkyně jsou lidé, kteří jsou v zimě nejvíce ohroženi na zdraví a životě.  Bezdomovectví je spjato s fyzickým i psychickým strádáním. Mezi bezdomovce zahrnujeme i osoby, které žijí v nevyhovujícím či nejistém bydlení. Bezdomovectví je specifický životní styl, který některé osoby vyhledávají a nechtějí ho měnit. Většinou je důsledkem zásadních životních událostí (rozvod, úmrtí rodičů, zadlužení, závislosti, …), které tyto osoby nejsou schopny řešit, nebo je odmítají řešit. Bezdomovectví je většinou provázeno dalšími patologickými jevy, jako jsou alkoholismus, gamblerství, narkomanie, domácí násilí, psychické poruchy osobnosti a další negativní jevy. Jde o osoby, které nezvládají obvyklý způsob života a soužití s lidmi v dané společnosti. Většina bezdomovců rezignovalo na svou vlastní budoucnost, je zadlužená, dlouhodobě nezaměstnaná a má zdravotní problémy.

Dost často se stává, že tyto osoby chtějí řešit svou bytovou nouzi pouze v zimě, kdy si uvědomují určitá rizika jejich životního stylu. V tuto dobu se někteří uchylují do sociálních služeb pro osoby bez domova. Takovými sociálními službami jsou především azylové domy nebo noclehárny. Rozdíl mezi těmito sociálními službami je značný.

Azylový dům poskytuje pobytovou sociální službu, která je poskytovaná osobám, které jsou bez domova. Azylový dům zajišťuje svým klientům kromě ubytování také stravu nebo pomoc se zajištěním stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů či pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Jde o službu, která je poskytovaná nepřetržitě.  Azylové domy mají svá pravidla, která musí být uživateli sociální služby dodržovaná, jinak hrozí uživatelům sociální služby ukončení smlouvy o poskytování sociální služby a následné odstěhování z azylového domu. Azylové domy mají své omezené kapacity, které se naplňují zejména na zimu.

V ČR máme:

Azylové domy pro muže – České Budějovice, Prachatice, Jihlava, Třebíč, …

Azylové domy pro ženy – České Budějovice, Prachatice, Jihlava, Třebíč, …

Azylové domy pro matky s dětmi – České Budějovice, Prachatice, Jihlava, Třebíč, …

Azylové domy pro rodiny s dětmi – Husinec, Strakonice, …

Jednotlivé azylové domy lze vyhledat v Registru poskytovatelů sociálních služeb https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb .

Noclehárna je sociální služba, která je rovněž určena pro osoby v bytové nouzi. Jedná se o službu, která těmto osobám umožňuje přespat v bezpečném a vyhřátém prostředí. Jsou zde pracovníci, kteří poskytují osobám bez domova poradenství ohledně dávek hmotné nouze, materiální pomoc (teplé oblečení nebo potraviny), či jim poskytnou informace o azylových domech, které lépe pokrývají potřeby osob bez domova. Každá noclehárna má nastavená svá vlastní pravidla. V některých noclehárnách se mohou osoby bez domova osprchovat, nebo si vyprat oblečení. Služba je poskytovaná většinou od 19,30 do 8,00. Potom musí osoby bez domova noclehárnu opustit. Vrátit se mohou zase až večer. Kapacity nocleháren jsou omezené, proto v zimě ve větších městech stojí osoby bez domova před noclehárnami a doufají, že na ně zbude volné místo, aby mohly přespat v teple a nevystavovaly se riziku umrznutí. Nejbližší noclehárna je v Jindřichově Hradci nebo v Jihlavě.

Jednotlivé noclehárny lze vyhledat v Registru poskytovatelů sociálních služeb https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb .

Na noclehárny je ve větších městech navázána další sociální služba pro osoby bez domova, a to nízkoprahové denní centrum. Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova umožňuje lidem bez domova, aby využily zázemí centra pro výkon osobní hygieny. Dále mohou využívat kuchyňku a denně dostanou zdarma teplou polévku (popřípadě dostupnou potravinovou pomoc). Zároveň zde mohou, při řešení své složité životní situace, vyhledat pomoc sociálního pracovníka. Služba je poskytována zdarma. Tato sociální služba je poskytována obvykle každý den od 8,00 do 16,00. Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova je např. v Českých Budějovicích, v Písku nebo v Brně.

Jednotlivá nízkoprahová denní centra pro osoby bez domova lze vyhledat v Registru poskytovatelů sociálních služeb https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb .

Pokud víte o někom, kdo je v současné době bez domova, nebo mu taková situace hrozí, uvítáme, když nás budete včas informovat. Pro bližší informace či poskytnutí základního sociálního poradenství se můžete obrátit na Odbor sociálních věcí, MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 210 Mgr. Irena Vašíčková – tel. 384 401 284 a kancelář č. 209 Mgr. Lada Štěrbová – tel. 384 401 249.

Mgr. Lada Štěrbová

sociální pracovnice