Obec Peč

Formy úpravy výchovy nezletilého dítěte

Formy úpravy výchovy nezletilého dítěte

 

Péče o dítě po odluce rodičů je ze zákona zajištěna prostřednictvím čtyř forem výchovy – výlučnou péčí jednoho z rodičů, střídavou péčí, společnou péčí, popř. péčí osobou odlišnou od rodičů. Žádná z uvedených forem není prioritní a rozhodováno musí být vždy v souladu s nejlepším zájmem dítěte.

Výlučná péče je stále nejčastější formou úpravy výchovy nezletilého dítěte. Je u ní nutné zohlednit nejlepší zájem dítěte a zároveň upravit styk druhého rodiče s dítětem v odpovídajícím rozsahu, aby byla rovnoměrná péče matky i otce o dítě zajištěna. Soudní úprava je však prováděna jen pokud se rodiče na styku otce/matky s nezletilým dítětem nejsou schopni dohodnout. Nejčastěji je styk druhého rodiče upraven tak, že probíhá jednou za 14 dní od pátku do neděle. Úprava je individuální, zohledňováno je mnoho okolností, např. věk dítěte, jeho potřeby, možnosti rodičů, vzdálenost bydliště atp. 

V případě společné či střídavé péče je zajištěn rovnoměrný podíl obou rodičů na péči o nezletilé dítě.

Společná péče znamená, že oba rodiče budou nadále vykonávat péči a výchovu dítěte společně, většinou bez nutnosti soudní úpravy poměrů, neboť se na všech otázkách, včetně vyživovací povinnosti vzájemně dohodnou. Předpokladem je, že oba rodiče se společnou péčí výslovně souhlasí.  Praxe vychází z toho, že společná péče je možná především v případě, že rodiče po rozchodu zůstávají žít ve společné domácnosti nebo alespoň v nejbližším okolí.

Střídavá péče je dosud aplikována u rodin, kde jsou rodiče schopni domluvy. Za zásadní je možné označit: společný hodnotový žebříček, společné cíle ve vztahu k dětem, podobnou výchovu. Časové úseky, které děti tráví s jednotlivými rodiči, se mohou střídat od několika dní nebo i týdnů. Časté je týdenní či dvoutýdenní střídání. Intervaly rodičů však nemusí být stejné. Většinou se střídá dítě v různých bydlištích rodičů, jen zřídka však střídá školní prostředí. Případy, kdy se u dítěte střídají rodiče, jsou spíše výjimečné. Střídavá péče tam, kde se na ní rodiče dohodnou, může skvěle fungovat. Dítě si tak zachová vztah k oběma rodičům. K dohodě rodičů mohou pomoci rodinné poradny a mediátoři. Střídavá péče není vhodná u malých dětí, kde může spíše škodit a také tam, kde rodiče nejsou schopni spolu absolutně komunikovat. Hlavním kritériem pro posouzení, jak o péči rozhodnout, jsou pro soud zájmy dítěte. Bere se v úvahu osobnost dítěte, jeho citová orientace, zázemí, výchovné schopnosti rodičů, stálost výchovného prostředí a citové vazby k širší rodině. Posoudit se musí vždy všechny okolnosti v jednotlivém případě, přičemž významný důraz se klade také na přání dítěte.

Soud může dítě svěřit i do péče jiné osoby než rodiče, je-li to v zájmu dítěte. Jedná se o takové případy, kdy rodiče nemohou či nechtějí o své dítě pečovat. Pak mohou být děti svěřeny do péče například prarodičů či jiných rodinných příslušníků, popř. do pěstounské péče, osvojitelské rodiny či ústavní péče.

Poradenství a bližší informace k uvedeným formám péče o nezletilé děti Vám poskytnou pracovnice odboru sociálních věcí – sociálně právní ochrany dětí: Mgr. Hana Čurdová, tel. 384 401 256; Mgr. Blanka Sedláčková Vinklerová, tel. 384 401 257 a Bc. Alena Stellnerová, tel. 384 401 253.

Hana Čurdová

sociální pracovnice

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2
1
3
2
4
1

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

MAPOVÝ PORTÁL

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA