Obec Peč

Sociálka - jak se v tom vyznat

   Mnohým z nás se již určitě stalo, že jsme byli v určité záležitosti odkázáni na „sociálku“, ale odhadnout, na kterou sociálku s danou věcí jít, není úplně snadné. Tento článek by měl pomoci se v systému českých „sociálek“ zorientovat.

     Pojmem „sociálka“ se označují převážně tři instituce: Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce ČR a obecní úřady (resp. jejich sociální pracovníci).

     Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) má řadu poboček v městských částech (Pražská nebo městská správa sociálního zabezpečení – PSSZ, MSSZ) a v bývalých okresních městech (okresní správa sociálního zabezpečení – OSSZ). Tyto instituce se zabývají důchodovým a nemocenským pojištěním a vyplácí dávky z těchto systémů.:

 • Důchodové pojištění a dávky z něj plynoucí:
  1. starobní důchody
  2. invalidní důchody
  3. pozůstalostní důchody (vdovský/vdovecký, sirotčí)
 • Nemocenské pojištění a dávky z něj plynoucí:
  1. nemocenské
  2. peněžitá pomoc v mateřství
  3. dávka otcovské poporodní péče - otcovská - od 1. 2. 2018
  4. ošetřovné
  5. dlouhodobé ošetřovné - od 1. 6. 2018
  6. vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
 • Lékařská posudková služba - posuzuje zdravotní stav pro všechny sociální systémy a sociální dávky související s nepříznivým zdravotním stavem

  Kontakt na nejbližší pracoviště: OSSZ v Jindřichově Hradci, Sládkova 332, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 384 359 111, web: www.cssz.cz.

  Úřad práce ČR se člení na generální ředitelství (GŘ), krajské pobočky (KRP) a kontaktní pracoviště (KOP). Úřad práce zajišťuje komplex několika agend:

 • Agenda zaměstnanosti:
  1. poradenství v oblasti zaměstnanosti (trh práce, volná pracovní místa, volba povolání, zprostředkování zaměstnání)
  2. evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání
  3. vyplácení podpor v nezaměstnanosti a podpor při rekvalifikaci
  4. zabezpečení rekvalifikací
  5. poradenství a pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením
  6. spolupráce se zaměstnavateli a vyplácení účelových příspěvků (např. na zřízení společensky účelných míst, na vytvoření chráněného pracovního místa aj.)
  7. zabezpečení mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
   • Agenda státní sociální podpory a dávek pěstounské péče
    1. přídavek na dítě
    2. rodičovský příspěvek
    3. příspěvek na bydlení
    4. porodné
    5. pohřebné
    6. dávky pěstounské péče
     • Agenda pomoci v hmotné nouzi
      1. příspěvek na živobytí
      2. doplatek na bydlení
      3. mimořádná okamžitá pomoc
       • Agenda dávek pro osoby se zdravotním postižením
        1. příspěvek na zvláštní pomůcku
        2. příspěvek na mobilitu
        3. průkaz osoby se zdravotním postižením
        4. příspěvek na péči

         Kontakt na nejbližší pracoviště: Kontaktní pracoviště Dačice, Antonínská 7, 380 01 Dačice, tel.: 950 124 200, web: www.portal.mpsv.cz.

         Obecní úřady vykonávají sociální práci v různém rozsahu. Obce se v ČR dělí do tří skupin: všechny obce jsou tzv. I. typu, následují obce II. typu – obce s pověřeným obecním úřadem (širší rozsah kompetencí a výkonu přenesené působnosti; v nejbližším okolí např. Slavonice), dále pak obce III. typu – obce s rozšířenou působností (nejširší rozsah kompetencí a výkonu přenesené působnosti pro větší území; např. Dačice).

         Obce I. typu obvykle nemají možnost vykonávat větší rozsah sociální práce, do jejich povinností však spadá výkon veřejného opatrovnictví a rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodu.

         Pověřené obecní úřady již obvykle mají svého sociálního pracovníka, který se věnuje občanům s materiálními problémy, konkrétně osobám v hmotné nouzi. Sociální pracovník nemůže svým klientům poskytnout peněžité dávky, ale pracuje s nimi na řešení jejich situace, např. pomáhá s hledáním bydlení, poskytuje poradenství, spolupracuje s dalšími organizacemi, pomáhá s hospodařením s penězi apod.

         Obce s rozšířenou působností mají na svých úřadech sociální odbor, který mimo výše uvedené činnosti vykonává několik agend:

 • Agenda sociálně právní ochrany dětí
 • Agenda náhradní rodinné péče
 • Agenda kurátora pro mládež
 • Agenda kurátora pro dospělé
 • Sociální poradenství
 • Vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
 • Individuální sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování, která zahrnuje depistáž, individuální plánování, provádění sociálního šetření, spolupráci s dalšími institucemi, pomoc s uplatňováním klientových nároků, zplnomocňování klienta aj.
 • Komunitní plánování sociálních služeb, spolupráce s poskytovateli sociálních služeb v daném území

  Kontakt na nejbližší pracoviště: Městský úřad Dačice, odbor sociálních věcí, Neulingerova 151, 380 13 Dačice, tel.: 384 401 213, web: www.dacice.cz.

  Článek uvádí pouze základní výčet činností a dávek jednotlivých „sociálek“. Konkrétním dávkám se v tomto periodiku pravidelně věnujeme a informujeme o aktuálních změnách. Bližší informace je možné získat přímo u jednotlivých organizací.

   

             

  Irena Vašíčková

              sociální pracovnice

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2
1
3
2
4
1

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

MAPOVÝ PORTÁL

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA