Obec Peč

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Pěstounská péče na přechodnou dobu

 

Institut pěstounské péče na přechodnou dobu existuje v právním řádu již od roku 2006, ale v praxi se mu dostalo zvláštní pozornosti až s přijetím výrazné novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2012, která vstoupila v platnost počínaje dnem 1. 1. 2013. Změnou této právní úpravy došlo k upřesnění možnosti využití a stanovení jasných podmínek pro aplikaci pěstounské péče na přechodnou dobu.

Pěstounská péče na přechodnou dobu nebo také profesionální pěstounská péče je specifickou formu pěstounské péče určenou pro děti, jejichž rodina není dočasně schopná o ně pečovat, ale je pravděpodobné, že se její poměry upraví a rodina převezme dítě zpět do své péče. Délka pobytu v pěstounské péči na přechodnou dobu by neměla přesáhnout jeden rok.

 V období pobytu dítěte v profesionální pěstounské rodině by nemělo dojít k navázání citových vazeb mezi pěstouny a dítětem jako je tomu v dlouhodobé pěstounské péči. V případě neúspěšné sanace rodiny je předpokládán přechod dítěte z pěstounské péče na přechodnou dobu do dlouhodobé pěstounské péče.

Jediným rozhodujícím kritériem pro výběr profesionální pěstounské péče by měl být nejlepší zájem a optimální naplňování potřeb dítěte. 

Profesionální pěstounská péče umožňuje, aby dítě mohlo vyrůstat v náhradním rodinném prostředí u proškolených pěstounů i krátkodobě a nemuselo trávit čas v ústavním zařízení. Tato forma by měla být využívána pro všechny děti, které musí dočasně, resp. přechodně žít mimo vlastní rodinu.

Smysl pěstounské péče na přechodnou dobu je spatřován především v pomoci dětem a mladým lidem uspokojivě překonat tíživou životní situaci a v poskytnutí času a prostoru biologickým rodičům na vyřešení náročné krizové situace. V případě profesionální pěstounské péče se klade důraz na souhlas biologických rodičů s pobytem dítěte v náhradní rodině, dlouhodobou spolupráci s nimi ve smyslu sanace rodinného prostředí a zachování možnosti návratu dítěte zpět k původní rodině.

 

Zvláštní formou pěstounské péče na přechodnou dobu je tzv. raná pěstounská péče. Tento termín označuje péči v náhradní pěstounské rodině o novorozence a kojence od narození do doby jejich osvojení. Vzhledem k věku dětí má tato forma přechodné pěstounské péče svá specifika. Adaptace dítěte na pěstouny bývá poměrně rychlá. I proces předávání do péče budoucích osvojitelů probíhá relativně snadno. Obecně platí, čím menší dítě odchází do osvojitelské rodiny, tím je celý proces snazší. Po celou dobu od svěření dítěte do jeho předání musí probíhat nepřetržitá osobní péče pěstouny, která zajišťuje dítěti okamžitou odezvu na jeho potřeby a podporuje jeho zdravý vývoj. Tato forma péče dává dětem, které čekají na přivolení biologických rodičů k osvojení a vytipování osvojitelské rodiny, šanci vyhnout se zcela pobytu v ústavním zařízení.

Raná pěstounská péče na přechodnou dobu má eliminovat rané trauma z pobytu v ústavním zařízení v prvních měsících života dítěte.

 

Mgr. Blanka Sedláčková Vinklerová

Sociální pracovnice

Sociálně-právní ochrana dětí MěÚ Dačice

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2
1
3
2
4
1

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

MAPOVÝ PORTÁL

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA