Obec Peč

Katalogové listy

Obecní úřad Peč, Peč 62, 380 01  Dačice

KATALOGOVÉ LISTY
(záznamy o činnostech zpracování)

Obec Peč zpracovává osobní údaje pouze z následujících právních titulů pro zpracování osobních údajů:

 • Plnění právní povinnosti.
 • Plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
 • Plnění smlouvy.
 • Souhlas.
 • Oprávněný zájem.
 • Ochrana životně důležitého zájmu.

Níže uvedené katalogové listy (záznamy o činnostech zpracování) jsou dostupné v úřední dny na podatelně obecního úřadu.

Úřední dny:  Pondělí:               7:00 – 11:30        12:00 – 15:30

            Úterý:                  7:00 – 11:30        12:00 – 15:30

            Středa:                 7:00 – 11:30        12:00 – 15:30     16:30 – 18:30

            Čtvrtek:               7:00 – 11:30        12:00 – 15:30

             Pátek:                  7:00 – 11:30

 

 • Czech Point
 • Emailová a telefonická komunikace s občanyEvidence obyvatel
 • Hřbitovní poplatky
 • Kácení stromů
 • Kniha úrazů
 • Knihovna
 • Krizové řízení
 • Majetkoprávní transakce, kupní smlouvy
 • Místní poplatky
 • Obchodní vztahy (dodavatelské, odběratelské)
 • Podklady pro jednání zastupitelstva obce
 • Pojistné události
 • Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Pronájmy obecních prostor
 • Přidělení čísla popisného, evidenčního
 • Spisová služba
 • Střet zájmů
 • Účetnictví
 • Úřední deska
 • Vedení obecní kroniky
 • Veřejné zakázky
 • Volební systém
 • Významné životní události občanů
 • Zaměstnanecká agenda