Obec Peč

Předlužení

V tomto vydání Dačického zpravodaje se budeme zabývat předlužením. S předlužením občanů se v poslední době potýkáme stále častěji. Nabídky půjček jsou vidět téměř každý den v denním tisku, v televizních reklamách nebo v tištěné podobě ve formě letáků. Ne vždy jsou ale tyto půjčky vhodným řešením situace spojené s nedostatkem finančních prostředků. V době našich babiček bylo považováno téměř za ostudu, vzít si půjčku. Převládal názor: „Na co nemám, to si prostě nepořídím“. Dnešní generace si toto heslo citelně upravila na „Na co nemám, na to si půjčím“. A v praxi to tak opravdu vypadá. Dříve si lidé vzali půjčku většinou pouze na pořízení bydlení. Dnes si můžete půjčit prakticky na cokoli, na exotickou dovolenou, na vánoční dárky, nebo na nové auto. Není se proto čemu divit, že kromě objemu poskytnutých půjček narůstá také objem provedených exekucí. V ČR je v exekuci přes 800 000 lidí. Téměř 70 % z nich má 2 a více exekucí. Každý z nás by měl mít osvojené základní principy hospodaření a větší investice plánovat. Pokud uvažujete o tom, zda si vzít půjčku nebo úvěr, tak je třeba vše důkladně promyslet a propočítat. Je třeba si spočítat, zda když z měsíčního příjmu rodiny nakoupíte potraviny, oblečení a hygienické prostředky pro celou rodinu na celý měsíc a zaplatíte veškeré své finanční závazky (nájem, elektřinu, plyn, pojištění, případně už splátky půjček, výživné, atd.) Vám ještě zbydou prostředky na úhradu další půjčky. Pokud nemáte na splátky jedné půjčky, tak není vhodné brát si další půjčku.

V případě, že už je Vaše finanční situace natolik závažná, že je na Vás uvalena jedna nebo více exekucí je třeba situaci ihned řešit. Situace se sama nevyřeší, ale zpravidla se dál zhoršuje. Nesplácené dluhy a exekuce každý den rostou o úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty a další poplatky. Možným řešením takové situace je oddlužení. Je funkční způsob, jak se ze zákona zbavit dluhů. Insolvenční zákon lidem umožňuje zbavit se dluhů a zároveň jim část dluhů odpustit. 

S řešením Vašich dluhů, exekucí, s oddlužením a s mnoha dalšími problémy Vám mohou poradit odborníci v Občanské poradně. Občanské poradny poskytují odborné sociální poradenství zdarma. Nejbližší Občanská poradna pro dačické občany je v Telči, Masarykova 330. Dojíždí tam pracovníci Občanské poradny Jihlava vždy v úterý od 9,30 do 12,30. Bližší informace a telefonické kontakty na webových stránkách http://obcanskaporadna.cz.

Úvodní konzultaci zdarma ohledně řešení dluhů a exekucí, případně oddlužení Vám mohou po telefonickém objednání poskytnout zdarma i insolvenční správci Mgr. Ambrož - tel. číslo 776 652 064 a Mgr. Urbanová - tel. číslo 724 865 878, kteří cca 2x za měsíc dojíždějí do Dačic. Konzultace insolvenčních správců probíhají v Domě s pečovatelskou službou, Bratrská 221, Dačice. Termíny jejich konzultací bývají pravidelně zveřejněny na webových stránkách města Dačice https://www.dacice.cz/.

Pro bližší informace či poskytnutí základního sociálního poradenství se můžete obrátit na samotné poskytovatele služeb, nebo také na sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 210 Mgr. Irena Vašíčková a č. 209 Mgr. Lada Štěrbová.

Lada Štěrbová

sociální pracovnice