Obec Peč

Jak říct dětem o rozchodu rodičů

Jak říct dětem o rozchodu rodičů?

 

Jednou z nejtěžších povinností rodičů, kteří se rozhodli pro rozchod, je oznámit tuto skutečnost svým dětem. Různě staré děti vnímají a prožívají rozchod rodičů různým způsobem. Jisté ale je, že jde pro většinu dětí o jednu z nejstresovanějších životních událostí, kterou předčí jen úmrtí nebo ztráta blízké osoby.

Pro mnoho rodičů je rozhovor s dětmi na téma rozchodu velmi citlivé téma, působí jim problém s dítětem na toto téma rozhovor zahájit. Někteří se cítí provinile, jiní nevědí jak na to. Jednoduchý recept, jak dítěti sdělit, že se rodiče rozcházejí, popsat nelze, protože vždy záleží na povahových rysech, citlivosti a vnímavosti dítěte. Nejpodstatnější skutečností je fakt, že děti mají omezenou schopnost plně chápat, co rozchod rodičů znamená. Zároveň během něj děti prožívají nové, dříve neznámé pocity, ze kterých mohou být zmatené.

Jedním z prvních kroků je ujištění dětí, že i přes rozchod rodičů nebudou v žádném případě opuštěny a oba rodiče se jim budou i nadále věnovat. Vždy je dobré s dětmi mluvit o tomto tématu v klidném, nejlépe domácím prostředí a ve vhodnou dobu (ne, když jsou unavené nebo jste na dovolené či výletě). Zprávu o rozchodu by měli dítěti rodiče sdělit společně, klidně a třeba i několikrát, neboť jde o mnoho informací, pro děti často z počátku naprosto nepřijatelných.

Dítě je třeba ujistit, že na rozchodu rodičů nemá žádnou vinu, přičemž některé děti mohou mít pocit, že za rozchod může jejich špatné chování, horší školní prospěch či jiný důvod. Proto je třeba dětem otevřeně a citlivě vysvětlit skutečný důvod, neboť zatajením důvodu jen dáte dítěti prostor, aby si vytvořili vlastní důvod. Díky tomu budou vinit z rozchodu rodičů samy sebe. Například mohou rodiče dětem sdělit: „Přestali jsme si rozumět, nechceme žít v hádkách a dohodli jsme se, že spolu nebudeme bydlet. Nic se ale nemění na tom, že tě máme oba moc rádi.“ Děti je dále potřeba ujistit, že jste jejich rodiči navždy, vždy tady pro ně budete. Nezapomeňte nechat děti vyjádřit se k celé situaci, pokud budou chtít. Nevyžadujte po nich názor, protože dítě potřebuje větší časový prostor, aby vše dokázalo strávit. Rozchod rodičů je obtížnou změnou a nové situaci se děti potřebují přizpůsobit postupně a vlastním tempem.

A konečně, v otázkách stýkání se s oběma rodiči mluvte zcela otevřeně. Klidně jim podrobně vysvětlete, co bude následovat, jak to celé bude do budoucna fungovat. Situaci probírejte v průběhu rozchodu, po celou dobu, než bude vše v zájmu dětí dohodnuto. Děti vnímají, co se kolem nich děje, ale pokud nemají potřebné informace, cítí nejistotu.

Reakce dětí se zpravidla odvíjí od toho, zda už dopředu tuší, že mezi rodiči není něco v pořádku, nebo jde pro ně o zcela novou zprávu. Pro mladší děti je většinou rozchod horší zkušeností, neboť jsou ještě mnohem více citově zranitelnější. Z pohledu rodiče je proto na místě sledovat reakce dítěte a vycítit případné změny v jeho chování.

Je důležité si uvědomit, že období rozchodu rodičů je pro děti velmi náročné období, které si často pamatují po zbytek svého života.

 

 

Hana Čurdová, sociální pracovnice