Obec Peč

Dluhová poradna

Nestátní nezisková organizace THEIA – krizové centrum o.p.s.

Theia, o.p.s. poskytuje v Jindřichově Hradci bezplatně dluhovou poradnu, krizovou pomoc a pomoc obětem trestné činnosti. Služby jsou určené osobám, které se ocitly v krizové situaci. Osobám, které se staly přímými oběťmi trestné činnosti nebo příbuzným obětí či svědkům trestných činů. Osobám nebo domácnostem, které jsou zadlužené nebo potřebují pomoci se sestavením domácího rozpočtu.

  • Osobami v krizi jsou osoby, které prožívají krizovou situaci, kterou nejsou schopni vyřešit svými vlastními silami. Řešení jejich situace vyžaduje odbornou pomoc. Může jít o situace jako je krize v manželství či v partnerství, ztráta blízkého člověka, onemocnění osoby vážnou nemocí, existenční problémy nebo účast při hromadném neštěstí. Takových situací je spousta. Je potřeba vědět, že člověk není na všechno sám a může si říct o odbornou pomoc. Ta spočívá v poskytnutí psychosociální podpory a poradenství.
  • Oběťmi trestné činnosti (domácí násilí, krádež, přepadení, šikana, …) nejsou jenom přímé oběti trestných činů. Mohou jimi být i rodinní příslušníci obětí nebo svědci trestných činů. Těmto osobám je poskytovaná psychosociální pomoc a právní informace. Organizace vám pomůže se zorientovat ve vašich právech a ve vašich oprávněných nárocích (odškodnění). Pomohou vám i s oznámením trestného činu příslušným orgánům a provedou vás trestním řízením.  
  • Pro osoby, které jsou zadlužené a potřebují pomoci s podáním návrhu na insolvenci nebo se pouze potřebují zorientovat ve svých dluzích či zpracovat domácí rozpočet je určena dluhová poradna. Zadlužených a předlužených osob je v současné době stále více. Někteří lidé nebo domácnosti nejsou schopni splácet své závazky vůči bankám, dodavatelům energií, mobilním operátorům a dalším věřitelům. Pokud tyto osoby svou situaci neřeší a nekomunikují s věřiteli, tak dochází ke vzniku exekucí, které mohou přejít až ke ztrátě bydlení, majetku, rodiny či přátel.

Společnost Theia – krizové centrum, o. p. s. sídlí v Jindřichově Hradci na adrese: Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec. V pondělí a ve čtvrtek od 8.00 do 16.00 zde poskytuje své služby dluhová poradna. Ve čtvrtek od 8.00 do 16.00 je poskytovaná pomoc pro oběti trestné činnosti a krizová pomoc. Dluhové poradenství poskytuje po předchozí telefonické či emailové domluvě Bc. Martina Krejčová (krejcova@theia.cz, tel. 771 127 869). Krizovou pomoc a pomoc obětem trestných činů poskytuje v Jindřichově Hradci po předchozí telefonické či emailové domluvě Mgr. Tomáš Emr (emr@theia.cz, tel. 723 359 708). Podrobnější informace o poskytovaných službách Vám poskytneme na MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kancelář č. 209, Mgr. Lada Štěrbová, tel. 384 401 249 a kancelář č. 210, Mgr. Irena Vašíčková, tel. 384 401 284, nebo si je můžete vyhledat na https://www.theia.cz/.

Mgr. Lada Štěrbová

Sociální pracovnice