Obec Peč

Parkovací průkazy

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce

zdravotně postiženou

 

 

 

 

V poslední době na našem odboru zaznamenáváme opakované problémy při vystavování parkovacích průkazů, není tedy od věci oprášit si informace týkající se daného tématu. Pozornost prosím věnujte zejména dokládání fotografie aktuální podoby držitele průkazu a vhodnosti jeho osobní účasti při vystavování průkazu.

Pokud se totiž dostavíte bez fotografie, případně s fotografií, která neodpovídá aktuální podobě držitele průkazu, případně se dostavíte bez osoby, pro kterou je parkovací průkaz vystavován, čekají vás opakované cesty do naší kanceláře a celý proces se prodlouží.

 

Komu je parkovací průkaz vydáván?

 • Držitelům průkazů ZTP a ZTP/P.

 

Kdo parkovací průkaz vydává?

 • Vydávají jej úřady obcí s rozšířenou působností.
 • Odbor sociálních věcí Městského úřadu Dačice pro správní obvod obce s rozšířenou působností Dačice.

 

Co je potřeba k vystavení parkovacího průkazu?

 • Osoby, jimž je parkovací průkaz vydáván poprvé, předloží platný průkaz ZTP nebo ZTP/P a fotografii o rozměrech 35 x 45 mm odpovídající současné podobě osoby. Nově vydávaný parkovací průkaz podepisuje jeho držitel/ka, proto je vhodná jeho/její osobní účast.
 • Držitelé parkovacího průkazu jej mohou vyměnit, pokud skončila jeho platnost, ale stále splňují podmínky nároku na něj, nebo si nechat vystavit nový v případě jeho ztráty či odcizení. Výměna/vystavení nového parkovacího průkazu se děje po předložení platného průkazu ZTP nebo ZTP/P, doložení fotografie o rozměrech 35 x 45 mm odpovídající současné podobě osoby a předložení stávajícího parkovacího průkazu (neplatí pro případ ztráty nebo odcizení). Nově vydávaný parkovací průkaz podepisuje jeho držitel/ka, proto je vhodná jeho/její osobní účast.
 • Doba platnosti parkovacího průkazu se stanovuje shodně s dobou platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P.
 • Vystavení parkovacího průkazu je bezplatné.

 

Parkovací průkaz není vázán na jediné vozidlo

 • označuje se jím vozidlo, v němž je aktuálně přepravována osoba těžce zdravotně postižená (držitel/ka průkazu ZTP nebo ZTP/P). Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

 

 

Parkovací průkaz opravňuje k:

 • Stání na vyhrazeném parkovišti (označeném symbolem osoby na invalidním vozíku).
 • Stání po nezbytně nutnou dobu na místech, kde je zákaz stání (pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu a je-li to naléhavě nutné).
 • Vjíždění na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami „Mimo zásobování“ nebo „Mimo dopravní obsluhu“. V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, lze tolerovat i vjezd za značku s dodatkovou tabulkou „Jen zásobování“ nebo „Jen obsluha“, též do oblasti označené „Pěší zóna“.

 

 • Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP či ZTP/P si dále může požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště podle zákona č. 361/2000 Sb. § 67, odst. 9. O to je třeba zažádat na obci s rozšířenou působností - odbor dopravy. Žadatel hradí pouze poplatek za vyznačení místa, vlastní značení provádí odbor dopravy nebo si jej lze dojednat u soukromé firmy.
 • Co se týče výhod v EU, od 1. 8. 2011 je v rámci ČR vydáván parkovací průkaz platný v rámci celé EU (vzhled je sjednocen s kartami v ostatních členských státech). V zahraničí mohou existovat odlišné podmínky na zpoplatnění komunikace. Parkovací průkaz pro OZP tedy platí v EU především pro parkování, nicméně doporučujeme si před odjezdem do zahraničí přesně zjistit podmínky v zemi, kam cestujete. Na ostatních „přenositelných“ výhodách po celé EU se prozatím členské státy EU nedohodly.

 

Výhody pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P související se silniční dopravou

 • Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou držitelé průkazů ZTP či ZTP/P osvobozeni od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice podle §20a, odst. 1, písm. h). Občané, jimž byl vydán tento průkaz, tedy neplatí dálniční známku. Tato výhoda je vázána na průkaz osoby se zdravotním postižením (ZTP nebo ZTP/P), nikoli na parkovací průkaz, a platí pouze, je-li v autě přepravována osoba s průkazem ZTP nebo ZTP/P, a je-li držitelem motorového vozidla postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

 

Mgr. Irena Vašíčková, OSV

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2
1
3
2
4
1

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

MAPOVÝ PORTÁL

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA