Obec Peč

Případné platby můžete poukázat

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

 

Bezhotovostní platby

  • Číslo účtu: 0603165349/0800
  • bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
     

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.
 

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce
 

  • poplatky za odpad činí 400,- Kč za osobu
  • poplatky ze psů činí 100,- Kč za psa
  • poplatky za stočné (pouze obec Peč) činí 220,- Kč za osobu