Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Přehrát/Zastavit Další

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Hřbitovní zeď

Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce Peč za rok 2016

Z á v ě r e č n ý   ú č e t   o b c e   P e č   z a   r o k   2 0 1 6

 

Rozpočet na rok 2016 schválilo zastupitelstvo obce Peč dne 15. 12. 2015.

 

1. Rozpočet a jeho plnění v tisících Kč

                                                        schvál.rozpočet          uprav.rozpočet     skutečnost                                                                                                     

Daňové příjmy                                 5 075                                     5 540                          5 560

Nedaňové příjmy                           2 189                                        1 719                           1 719

Kapitálové příjmy                                                                            169                                169

Přijaté dotace                                                                                    609                              609

Konsolidace příjmů                                                                                                                            

Příjmy celkem                                  7 264                                     8 037                             8 057

Příjmy po konsolidaci                    7 264                                     8 037                             8 057

Běžné výdaje                                   6 322                                     6 702                              5 305

Kapitálové výdaje                              817                                      1 210                                   851

Výdaje celkem                                 7 139                                     7 912                                 6 156

Konsolidace výdajů                                                                                                                             

Výdaje po konsolidaci                   7 139                                      7 912                                6 156

 

Zůstatek ZBÚ k 31. 12. 2016                        16 582 081,58 Kč.

 

2. Cizí prostředky – dotace                                        Přijato                  Vyčerpáno         Rozdíl

Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR                  282 751,00 Kč       282 751,00 Kč     0,00

Neinvestiční přijaté transfery ze SR-s.d.vzt.       82 400,00 Kč      82 400,00 Kč       0,00

Neinvestiční přij.transf.z VPS SR                            32 000,00 Kč       16 039,00 Kč     15 961,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů               220 000,00 Kč     220 000,00 Kč      0,00

Investiční přijaté transfery od krajů                     500 000,00 Kč     500 000,00 Kč     0,00

Dotace celkem                                                          1 117 151,00 Kč 1 101 190,00 Kč     15 961,00 Kč

 

 3. Přehled aktiv a pasiv

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem                                   210 025,00 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek celkem                                   39 531 273,96 Kč

Zásoby                                                                                                    97 822,80 Kč

Poskytnuté provozní zálohy                                                           117 780,00 Kč

Odběratelé, pohl. z hlavní činnosti                                               83 633,96 Kč

Dohadné účty aktivní                                                                        36 039,00 Kč                               

Ostatní  běžné účty                                                                              77 409,00 Kč

Základní běžný účet                                                                      16 582 081,58 Kč

Ceniny                                                                                                        20 400,00 Kč

AKTIVA CELKEM                                                                             56 756 465,30 Kč

Jmění účetní jednotky a upravující položky                          38 469 290,01 Kč-

Krátkodobé závazky                                                                            90 143,27 Kč-

DPH+jiné přímé daně                                                                        142 359,00 Kč-

Ostatní dlouhodobé závazky                                                           77 409,00 Kč-

Bankovní úvěry a půjčky                                                               2 979 107,41 Kč-

Ostatní závazky z mezd                                                                   149 570,00 Kč-

Přijaté zálohy na dotace                                                                     52 000,00 Kč-

Dohadné účty pasivní                                                                        117 780,00 Kč-

Výsledek hospodaření                                                                  14 678 806,61 Kč-

PASIVA CELKEM                                                                               56 756 465,30 Kč

 

4. Nedílnou součástí závěrečného účtu je

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

Přezkoumání se uskutečnilo 19. 9. 2016 jako dílčí a 17. 5. 2017 jako konečné.

Výsledek přezkoumání:

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyby a nedostatku zjištěného při dílčím přezkoumání, která již byla napravena.

 

Materiál je k nahlédnutí u pana starosty v úředních hodinách.

 

 

                                                                                                                    Bohumil Kašpárek

                                                                                                                    starosta obce Peč

 

Vyvěšeno:          19.5.2017                            Zveřejněno na internetu:  19.5.2017

Sejmuto:             4. 6. 2017                           Sejmuto z internetu:           4.6.2017

Schváleno zastupitelstvem: 

 

Přílohy:

Zpráva o výsledku překoumání hospodaření obce Peč za rok 2016   zde ke stažení

Příloha 2016   zde ke stažení

Rozvaha 2016   zde ke stažení

Výkaz FIN 2-12   zde ke stažení

Výkaz zisku a ztráty 2016   zde ke stažení

Daňové přiznání za rok 2016   zde ke stažení

Hodnotící zpráva 2016   zde ke stažení

Neinvestiční transfery 2016   zde ke stažení

Závěrečný účet 2016   zde ke stažení

Vyvěšeno: 19. 5. 2017

Datum sejmutí: 4. 6. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět